Σ' αυτόν τον χώρο μπορούμε να βρούμε συνδέσμους Web γενικής φύσεως που αξίζει να επισκεφθούμε, αλλά και συνδέσμους που έχουν προτείνει οι μαθητές μας χωρίς φυσικά να είναι μικρότερης σημασίας