Χάρτης με Γεωγραφικά Διαμερίσματα

Γεωγραφικά Διαμερίσματα

H άσκηση αυτή περιλαμβάνει τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της Δ' Τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής. Μεταξύ των άλλων χρησιμοποιήθηκε και η μηχανή αναζήτησης Google για την εύρεση των φωτoγραφιών