Εργασίες Α' & Β' Τάξης

Μερικές από τις εικόνες που κατασκευάσθηκαν στο Α' Τρίμηνο χρησιμοποιώντας το Ε.Λ./Λ.Α.Κ ζωγραφικής tux paint από τους μαθητές της Α' και Β' τάξης.
Σ' αυτό περιλαμβάνονται γεωμετρικά σχήματα όπως κύκλοι, τετράγωνα και  παραλληλόγραμμα.

Υπάρχουν επίσης σχήματα που έγιναν με ελέυθερο χέρι,  έτοιμες σφραγίδες, ή και περιγράμματα από διάφορα θέματα όπως γεωγραφικοί χάρτες που γεμίσαμε με χρώμα.