Εργασίες Μαθητών 2013-2014

Κατά την διάρκεια του σχολ. έτους 2013 - 2014 δημοσιεύθηκαν οι εργασίες των μαθητών μας, στο μάθημα των Τ.Π.Ε. Μία επιλογή απ' αυτές,  που ικανοποίησαν κυρίως τεχνικά αλλά και κριτήρια εμφάνισης, παρουσιάζονται παρακάτω: