Γεωμετρικά Σχήματα

H κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων έγινε κατά την διάρκεια του σχολ. έτους 2014-2015 από επιλεγμένους μαθητές των τμημάτων ΣΤ1 & ΣΤ2 με την γλώσσα προγραμματισμού Scratch ver 2.
Η κατασκευή αυτή μεταξύ των άλλων, αντιπροσώπευσε το σχολείο μας στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Oδηγίες:

 Τα σχήματα κατασκευάζονται όταν πατήσουμε το κατάλληλο αριθμό
(- Για να ξεκινήσει η δημιουργία των σχημάτων πρέεπει να πατήσουμε την πράσινη σημαία και μετά τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σχήμα που θέλουμε.
- Για να δούμε το επόμενο σχήμα πρέπει να τελειώσει η κατασκευή του σχήματος που δημιουργείται):
1 -> Tετράγωνο
2 -> Περιστροφή Τετραγώνου
3 -> Σημαία που περιστρέφεται
4 -> Λουλούδι
5 -> Χωριό
6 -> Παιχνίδι γνώσεων
Space -> Καθάρισε την οθόνη