Ευχές

Ευχές

Το έργο αυτό είναι κατασκευή των μαθητριών Σπυράτου Αγγελικής και Ντούλε Γεωργίας στα πλαίσια του μαθήματος των ΤΠΕ.