Σχολικό έτος 2014-2015

Κατά την διάρκεια του σχολ. έτους 2014 - 2015 δημοσιευονται σ' αυτή την θέση οι εργασίες των μαθητών μας, στο μάθημα των Τ.Π.Ε. O κάθε μαθητής μόνος του με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που του έχει διατεθεί από το εργαστήριο ΤΠΕ κάνει τις δημοσιεύσεις.